Doel van de verwerking (doel en rechtsgrond)

Onze site www.essence-box.fr van het bedrijf Essence Box, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Za du riot des Saules in Tilloy lez Cambrai (59554) stelt ons in staat om bestellingen te ontvangen van onze klanten en de daarbij verzamelde gegevens worden vastgelegd en verwerkt in een klantenbestand.

Met dit bestand kunt u:

 • Bestellingen, betaling en levering beheren.
 • Marketingactiviteiten uitvoeren (loyaliteit, promoties) en advertenties per e-mail verzenden naar onze klanten die er geen bezwaar tegen hebben gemaakt of deze hebben geaccepteerd (inclusief door gebruik te maken van software van derden zoals SendInBlue):
 1. Op producten die vergelijkbaar zijn met de producten die ze hebben besteld.
 2. Andere producten die door het bedrijf worden aangeboden.

Rechtsgronden voor verwerking

Orderbeheer

De rechtsgrond voor verwerking is de uitvoering van een contract (zie artikel 6.1.b van de Europese verordening gegevensbescherming).

Commerciële verzoeken per e-mail verzenden over producten die vergelijkbaar zijn met die welke door klanten zijn besteld: de wettelijke basis voor verwerking is het legitieme belang van het bedrijf (zie artikel 6.1.f van de Europese verordening gegevensbescherming), namelijk om het promoten van onze producten aan onze klanten.


Commerciële verzoeken per e-mail verzenden over andere producten die worden aangeboden door Essence Box: de wettelijke basis voor verwerking is toestemming (zie artikel 6.1.a van de Europese verordening inzake gegevensbescherming) , zoals vereist door artikel L. 34-5 van het wetboek van post en elektronische communicatie.


Gebruik van het e-mailadres via software van derden (in dit geval SendInBlue) voor een goed beheer van onze nieuwsbrieven: de rechtsgrond voor de verwerking is toestemming (zie artikel 6.1.a van de Europese Verordening gegevensbescherming), zoals vereist door artikel L. 34-5 van het Wetboek van post en elektronische communicatie.

Gegevenscategorieën

Voor het goede beheer van onze site en de kleine berichten die we u sturen (e-mails, nieuwsbrief, enz.)

Identiteit:

 • Titel
 • Naam
 • Voornaam
 • Factuuradres
 • Bezorgadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Interne verwerkingscode waarmee de klant kan worden geïdentificeerd (het is gewoon een computernummer dat aan u is toegewezen)
 • Gegevens met betrekking tot inschrijving op oppositielijsten. (Als je de voorwaarden niet accepteert, weten we dat en beloven we dat we je niet meer lastig vallen)
 • Gegevens met betrekking tot bestellingen: transactienummer, details van aankopen, bedrag van aankopen, gegevens met betrekking tot de betaling van facturen (betalingen, onbetaalde rekeningen, kortingen), productretouren.
 • Gegevens met betrekking tot het betaalmiddel: bankkaartnummer, vervaldatum van de bankkaart, visueel cryptogram (dat onmiddellijk wordt gewist).
 • Gegevens die nodig zijn om loyaliteits- en prospectieacties uit te voeren: aankoopgeschiedenis.


Gegevensontvangers

De klanten- en factureringsdiensten van Essence Box zijn de ontvangers van alle categorieën gegevens.

De onderaannemers, die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van de bestellingen (Hier, Chronopost) zijn ontvangers van de identiteit, het adres en het telefoonnummer van onze klanten.

De e-mailadressen van klanten die het hebben geaccepteerd, worden ter beschikking gesteld aan onze partners (lijst van commerciële partners, regelmatig bijgewerkt):

 • SendInBlue

Bewaartermijn gegevens

Gegevens die nodig zijn voor orderbeheer en facturering: voor de volledige duur van de commerciële relatie en tien (10) jaar voor boekhoudkundige verplichtingen.

Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits- en prospectieacties: voor de gehele duur van de commerciële relatie en drie (3) jaar vanaf de laatste aankoop.

Gegevens met betrekking tot betaalmiddelen: deze gegevens worden niet bijgehouden door ABCD; ze worden verzameld tijdens de transactie en worden onmiddellijk verwijderd na betaling van de aankoop.

Gegevens betreffende oppositielijsten die moeten worden ontvangen van prospectie: drie (3) jaar.

Uw rechten

Als u geen advertenties meer wilt ontvangen van ons bedrijf (Essence Box) (uitoefening van het recht van verzet of intrekking van een reeds gegeven toestemming), neem contact met ons op via dit formulier. Dit geldt wanneer u rechtstreeks per e-mail of telefoon wordt benaderd, maar ook via een van onze zakenpartners, zoals in het kader van een nieuwsbrief.

Ter informatie: Houd er rekening mee dat onderaan elk van onze " nieuwsbrief" type commerciële berichten bevatten een afmeldlink.

U kunt de gegevens die op u betrekking hebben, inzien, corrigeren of laten wissen. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (raadpleeg de website cnil.fr voor meer informatie over uw rechten).

Om deze rechten uit te oefenen of voor elke vraag over de verwerking van uw gegevens op dit apparaat, u kunt via dit formulier contact opnemen met onze DPO (delegate for the protection data) of per post:

Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

Essence Box

Za du riot des Saules

59554 Tilloy lez Cambrai.

Als u van mening bent, nadat u contact heeft opgenomen met ons bedrijf (Essence Box), dat uw rechten "Informatique et Libertés" niet worden gerespecteerd, kunt u online een klacht indienen bij de CNIL.