Preambule

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden (bekend als "AV") zijn bedoeld om een ​​wettelijk kader te bieden voor de voorwaarden voor het aanbieden van de site en diensten door onze website www.essence-box.fr en om de voorwaarden te definiëren van toegang tot en gebruik van de diensten door de "Gebruiker".

Deze AV zijn beschikbaar op de site onder het kopje "algemene gebruiksvoorwaarden".

De algemene voorwaarden moeten worden geaccepteerd door elke gebruiker die toegang wil tot de site. Ze vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de Gebruiker betekent zijn aanvaarding van deze AV. Hij stemt er nu mee in om aan deze voorwaarden te voldoen.

Elke registratie of gebruik van de site impliceert aanvaarding zonder enig voorbehoud of beperking van deze AV door de gebruiker. Bij het registreren op de site via het Registratieformulier, aanvaardt elke gebruiker uitdrukkelijk deze AV door het vakje voor de volgende tekst aan te vinken: "Ik erken de AV gelezen en begrepen te hebben en ik accepteer ze".

In geval van niet-aanvaarding van de AV die in dit contract zijn vastgelegd, moet de Gebruiker helaas afstand doen van de toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden.

www.essence-box.fr behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze AV op elk moment eenzijdig te wijzigen.

ARTIKEL 1: Juridische kennisgeving

De juridische kennisgevingen zijn beschikbaar via deze link.

ARTIKEL 2: Toegang tot de site

De website www.essence-box.fr geeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

  1. Overleg van producten en hun prijzen.
  2. Productkenmerken en details.
  3. Verschillende leveringsvoorwaarden (deadlines, prijzen, enz.)

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die door de Gebruiker worden gedragen om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn zijn verantwoordelijkheid.

De gebruiker die niet op de site is geregistreerd, heeft geen toegang tot de gereserveerde services. Hiervoor moet hij zich aanmelden door het formulier in te vullen. Door akkoord te gaan met de registratie voor de gereserveerde diensten, verbindt de Lid-gebruiker zich ertoe om oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn burgerlijke staat en contactgegevens, in het bijzonder zijn e-mailadres.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie. Hij krijgt te horen dat hij ze kan wijzigen door in te loggen op zijn ledengedeelte.

Om toegang te krijgen tot de diensten, moet de Gebruiker zich identificeren met zijn gebruikersnaam en wachtwoord die hem na registratie zullen worden meegedeeld en die strikt persoonlijk zijn. Als zodanig onthoudt hij zich van elke openbaarmaking. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan zal worden gemaakt.

De gebruiker kan ook verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan of een e-mail te sturen naar de webmaster via dit contactformulier.

Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht worden. In geval van niet-naleving van de algemene verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden, heeft de site www.essence-box.fr de mogelijkheid om het account van een gebruiker te schorsen of zelfs te sluiten na een elektronische ingebrekestelling die zonder effect blijft. Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, resulteert in de pure en eenvoudige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de Gebruiker.

Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van de site of server en behoudens enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Essence Box. In deze gevallen aanvaardt de Gebruiker dus de uitgever niet verantwoordelijk te stellen voor enige onderbreking of opschorting van de dienst, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de site op het e-mailadres van de uitgever zoals vermeld in ARTIKEL 1.

ARTIKEL 3: Persoonsgegevens

De site biedt de gebruiker de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot privacy in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

De site wordt aangegeven bij de CNIL onder het nummer (vermeld het aangiftenummer). Krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gedateerd 6 januari 1978, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit: • per e-mail naar (vermeld adres) • per post (vermeld naam en adres) Indien nodig kunt u toevoegen: • via een contactformulier; • via zijn persoonlijke ruimte;

ARTIKEL 4: Intellectuele eigendom

informatie over intellectueel eigendom is beschikbaar via deze link.

ARTIKEL 5: Aansprakelijkheid

De bronnen van de informatie die op de Essence Box-site wordt verspreid, worden betrouwbaar geacht, maar de site garandeert niet dat deze vrij is van fouten, fouten of weglatingen. De verstrekte informatie wordt ter informatie en voor algemene doeleinden aangeboden zonder contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site van Essence Box niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijziging van de administratieve en wettelijke bepalingen na publicatie. Evenzo kan de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site. Als de site een ledengedeelte bevat: De gebruiker zorgt ervoor dat zijn wachtwoord geheim blijft. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden. Hij aanvaardt de risico's verbonden aan het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De site wijst alle verantwoordelijkheid af. De Essence Box-site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen die de computer of computerapparatuur van de internetgebruiker zouden kunnen infecteren na gebruik, toegang of download van deze site. De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of de onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde partij.

ARTIKEL 6: Hypertekstlinks

Hypertext-links kunnen aanwezig zijn op de site. Deze links kunnen buiten de site www.essence-box.fr leiden, de gebruiker wordt geïnformeerd dat hij door op deze links te klikken de site www.essence-box.fr kan verlaten. Deze laatste heeft geen controle over de webpagina's waar deze links naartoe leiden en kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

ARTIKEL 7: Cookies

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en die nodig zijn voor het gebruik van de site www.essence-box.fr. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om iemand te identificeren. Een cookie bevat een unieke, willekeurig gegenereerde en dus anonieme identifier. Sommige cookies vervallen aan het einde van het bezoek van de Gebruiker, andere blijven. De informatie in de cookies wordt gebruikt om de site te verbeteren, bijvoorbeeld door:

  • Een dienst toestaan ​​het apparaat van de Gebruiker te herkennen, zodat deze niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft te verstrekken, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of een enquête in te vullen.
  • Onthoud dat u, de Gebruiker, hun gebruikersnaam en wachtwoord al hebt opgegeven, zodat u dit niet op elke nieuwe pagina opnieuw hoeft te doen.
  • Toezien hoe gebruikers services gebruiken, ze gebruiksvriendelijker maken en voldoende vermogen toewijzen om ervoor te zorgen dat ze responsief zijn.
  • Het analyseren van 'geanonimiseerde' gegevens om inzicht te krijgen in hoe gebruikers omgaan met verschillende aspecten van online services en deze daarom te helpen verbeteren.

Door op de site te bladeren, accepteert de Gebruiker ze. Bij gebreke van acceptatie wordt de Gebruiker geïnformeerd dat bepaalde functies of pagina's kunnen worden geweigerd of niet werken. De gebruiker kan deze cookie deactiveren via de parameters die in zijn browsersoftware verschijnen. Eventueel in het geval van publicaties geautoriseerd door de Gebruiker.

ARTIKEL 8: Publicatie door de Gebruiker

Op de site kunnen leden publiceren (Reacties onder artikelen). In zijn publicaties verbindt het lid zich ertoe de regels van de netiquette (regels van goed gedrag van internet) en de geldende rechtsregels te respecteren. De site kan met mate omgaan met de publicaties en behoudt zich het recht voor om te weigeren ze online te zetten, zonder dit tegenover het lid te moeten verantwoorden. Het lid blijft eigenaar van al zijn intellectuele eigendomsrechten. Maar door een publicatie op de site te publiceren, kent hij de uitgeverij het niet-exclusieve en vrije recht toe om zijn publicatie, rechtstreeks of via een geautoriseerde derde, wereldwijd, op elk medium te vertegenwoordigen, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden (digitaal of fysiek), voor de duur van het intellectuele eigendom. In het bijzonder kent het Lid het recht toe om zijn publicatie op internet en op mobiele telefoonnetwerken te gebruiken. De uitgeverij verbindt zich ertoe de naam van het lid bij elk gebruik van zijn publicatie te vermelden. Alle inhoud die door de gebruiker wordt geüpload, is zijn eigen verantwoordelijkheid. De gebruiker stemt ermee in geen inhoud te uploaden die de belangen van derden kan schaden. Elke rechtsvordering die door een benadeelde derde tegen de site wordt ingesteld, is voor rekening van de Gebruiker. De inhoud van de gebruiker kan op elk moment en om welke reden dan ook worden verwijderd of gewijzigd door de site, zonder voorafgaande kennisgeving.

ARTIKEL 9: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op dit contract is Frans recht van toepassing. Bij gebreke van minnelijke schikking van een geschil tussen de partijen, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Voor elke vraag met betrekking tot de toepassing van deze AV kunt u contact opnemen met de uitgever via de contactgegevens vermeld in ARTIKEL 1.

ARTIKEL 10: Retour- en terugbetalingsvoorwaarden

Of je nu een fout hebt gemaakt of gewoon omdat je van gedachten bent veranderd, je hebt een termijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de Producten om ons op de hoogte te stellen van je wens om het product te herroepen. Om dit te doen, laat het ons gewoon per post weten op het volgende adres:

Essence-Box

ZA van de riot des Saules

59554 Tilloy lez Cambrai

Of gewoon per e-mail. Na ontvangst zullen we uw verzoek zo snel mogelijk verwerken en u terugbetalen na ontvangst van het product.

Om te weten: we kunnen geen producten vergoeden die onverkoopbaar zijn geworden, zoals: gebruikt, geopend/gestart of waarvan de houdbaarheidsdatum of DDM is overschreden.

Retourkosten zijn voor rekening van de kopende klant.

Als de termijn van veertien (14) dagen afloopt op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 11: Zendingen

Chronopost

Chronopost-bestellingen, of het nu Chrono13, Chrono Relai of Chrono Classic zijn, worden dezelfde dag verzonden als bestellingen vóór 12.00 uur worden geplaatst. De Chrono13 wordt de volgende dag voor 13:00 uur bezorgd, hetzelfde geldt voor de Chrono Relai. Voor de Chrono Classic hangt het af van het afleveradres, de voorwaarden worden uitgelegd bij de keuze van het vervoermiddel.

Wereldestafette

Mondial Relay-bestellingen worden dezelfde dag geplaatst als bestellingen vóór 12.00 uur worden geplaatst. Levering is meestal tussen de 2 en 3 dagen.